Thông tin có trên trang web https://anhlondep.xyz chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

anhlondep.xyz không chịu trách nhiệm về những sai sót hoặc thiếu sót trong các nội dung trên website

Trong mọi trường hợp, anhlondep.xyz sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong một hành động của bạn là sơ suất hay cố ý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website hoặc nội dung của website. anhlondep.xyz có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tại anhlondep.xyz, chúng tôi không sử dụng trang web để làm nội dung thương mại, gắn quảng cáo, kiếm tiền. ở đây, tất cả đều miễn phí và công khai. Chúng tôi chỉ đang chia sẻ thông tin có sẵn trên Internet.

Chúng tôi không quảng cáo vi phạm bản quyền trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi không ủng hộ tài liệu vi phạm bản quyền cũng như không tin vào vi phạm phần mềm vi phạm bản quyền. Chúng tôi đang chia sẻ tài liệu có sẵn trên Internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu vi phạm bản quyền nào được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác, không phù hợp hoặc không đầy đủ được trình bày trên trang web.

anhlondep.xyz không đảm bảo rằng trang web không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác hoặc tuyệt đối an toàn

Người sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi, điều đó đồng nghĩa các bạn đã ý thước rõ, hiểu được hành vi của mình và chấp nhận mọi rủi ro có liên quan xảy ra nếu có

Người sử dụng nội dung chịu trách nhiệm trước pháp luật việt nam, và tuyệt đối không bắt chước làm theo

Rate this page